Monday, May 13, 2013

Election 2013

Vote, or not to vote?

"Kayo po na naka upo, subukan nyo namang tumayo, at baka matanaw, at baka matanaw na nyo
ang tunay na kalagayan ko"


No comments:

Post a Comment